Teaching Material

 

Andreas B. Dahlin

Disclaimer: This is a personal webpage created by me. It does not necessarily reflect the opinions and policies of the University I am affiliated with.

 

Copyright ©

Andreas B. Dahlin

Kemi och Material (KBT290)

Mina föreläsningar om nanomaterial:

Mjuka material och reologi

Porösa material och kemiska ytmodifieringar

Tillverkning av nanostrukturer och platta material

Atomkraftsmikroskopi

Fysikingenjörens Verktyg (TIF275)

Mitt främsta bidrag till kursen är att jag gjorde det mesta av arbetet med att utveckla de så kallade Universeumprojekten. Studenterna ska i grupper arbeta med att förstå och beskriva i text fysiken bakom något fenomen man kan komma i kontakt med på Universeum, Skandinaviens största "science center".

Här finns beskrivningar till Universeumsprojekten 2014: Universeumprojekt