Teaching Material

 

Andreas B. Dahlin

Disclaimer:

This is a personal webpage created by me. It does not necessarily reflect the opinions and policies of the University I am affiliated with.

 

Copyright ©

Andreas B. Dahlin

Fysikingenjörens Verktyg (TIF275)

Mitt främsta bidrag till kursen är att jag gjorde det mesta av arbetet med att utveckla de så kallade Universeumprojekten. Studenterna ska i grupper arbeta med att förstå och beskriva i text fysiken bakom något fenomen man kan komma i kontakt med på Universeum, Skandinaviens största "science center".

Här finns beskrivningar till Universeumsprojekten 2014: Universeumprojekt